El sector de llevant de la ciutat de Girona. Qüestions de topografia i dades noves