Aromaticitat molecular: una recerca d'èxit amb gust d'UdG