Rahó de l’esperit (1709-1714) de Teresa Mir i March: l’autobiografia espiritual d’una laica, edició crítica