Les segones residències: anàlisi específic per a la Costa Brava