El sector turístic a l'economia catalana: repercusions macroeconòmiques i indicadors d'oferta i demanda