La inversió exterior a Catalunya en el marc de la globalització