El poble d'Ollers i el veïnat d' Espàsens, a final dels segle XVIII