La Desamortització a Girona: mite, realitat i anècdota