La "classe" dels hisendats

Share
Article que analitza el comportament del grup social que controlava la propietat de les terres i que vivia de les seves rendes en la realitat agraria gironina dels segles XVlll i XIX ​
​Tots els drets reservats