Els caràcters originals de la història rural catalana