Pla de gestió Reserva Natural de Fauna Salvatge de l’Illa de Fluvià

Elcacho Rovira, Marina
Ferrer Villacampa, Ana
Lafuente Llucià, Lourdes
Valle Tobar, Mireia
Full Text
1 Portada.doc.pdf 526.5  Kb | PDF 2 Memòria Pla de Gestió RNFS de l'Illa del Fluvià.pdf 21.91  Mb | PDF 3 Mapa 1. Marc geogràfic.pdf 2.189  Mb | PDF 4 Mapa 2. Delimitació RNFS de l'Illa del Fluvià.pdf 4.043  Mb | PDF 5 Mapa 3. Estatus de l'espai en el marc de Xarxa Natura 2000.pdf 1.035  Mb | PDF 6 Mapa 4. Vies d'accés.pdf 4.486  Mb | PDF 7 Mapa 5. Usos del sòl anteriors a la declaració de RNFS.pdf 3.198  Mb | PDF 8 Mapa 6. Usos del sòl actuals.pdf 3.130  Mb | PDF 9 Mapa 7. Impactes i amenaces.pdf 3.282  Mb | PDF 10 Mapa 8. Hàbitats CORINE.pdf 4.149  Mb | PDF 11 Mapa 8. llegenda Hàbitats CORINE.pdf 27.36  Kb | PDF 12 Mapa 9. Delimitació àrea d'estudi.pdf 5.139  Mb | PDF 13 Mapa 10. Estudi de Qualitat Bosc de Ribera (Índex QBR).pdf 5.091  Mb | PDF 14 Mapa 11. Avaluació biològica de la qualitat de l'aigua (Índex BMWPC).pdf 5.087  Mb | PDF 15 Mapa 12. Estat ecològic del riu (Índex ECOSTRIMED).pdf 5.056  Mb | PDF 16 Mapa 13. Estudi punts d'aigua amfibis.pdf 4.961  Mb | PDF 17 Mapa 14. Zonificació de l'espai.pdf 4.625  Mb | PDF 18 Mapa 15. Zonificació per la gestió.pdf 5.025  Mb | PDF 19 Mapa 16. Proposta d'ubicació plafons per senyalització de la RNFS.pdf 5.049  Mb | PDF 20 Mapa 17. Proposta de seguiments de flora i fauna.pdf 4.923  Mb | PDF 21 Mapa 18. Proposta d'ubicació infraestructures itinerari.pdf 5.008  Mb | PDF 22 Annexes.pdf 16.07  Mb | PDF 23 Pòster.pdf 3.391  Mb | PDF
Share
El projecte es basa en l’ elaboració del Pla de gestió de la Reserva Natural de Fauna Salvatge de l’ Illa del Fluvià, coneguda també com l’ Illa de Fares o de Besalú, entre les comarques de la Garrotxa i el Pla de l’ Estany. Es donen un seguit de propostes de millores i també propostes que permetin aprofitar el potencia educatiu de la zona ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0

Localització