La organización política, administrativa y territorial del Protectorado de España en Marruecos (1912-1956). El papel de las Intervenciones

Share
This doctoral thesis analyses the political and administrative organization that was introduced by Spanish administrators in Morocco for the establishment of the Protectorate. The first part provides an overview of the research on the relationship between geography and colonialism. The second part is devoted to contextualize historically and geographically the Spanish Protectorate in Morocco. The third part analyses the protectorate system characteristics among existing models of colonial administration in the early twentieth century and its realization in the Moroccan case. The fourth part discusses the metropolitan administrative organization that managed the Spanish colonial policy in Morocco and the administrative structures that Spain created in the area for its development. It also delves into the evolution of Interventions and Land Organization and the structure of the Sherifian Empire. The last part of the thesis deals with the analysis of the Interventions ​
​ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

Localització