Estudi de reactius químics alternatius per al blanqueig de pastes termomecàniques: efecte en les propietats òptiques de les pastes i en la qualitat dels efluents del procés

Localització