Estudi de reactius químics alternatius per al blanqueig de pastes termomecàniques: efecte en les propietats òptiques de les pastes i en la qualitat dels efluents del procés

Caula Cortés, Gerard
Share
Aquest estudi s’emmarca en un projecte titulat “Noves possibilitats en el blanqueig en les pastes destintades: Alternatives al blanqueig amb sosa càustica i peròxid d’hidrogen” i està subvencionat per diverses empreses europees del sector. La seva realització s’ha dut a terme en el Centre Technique du Papier, a Grenoble, França. L’estudi contempla la realització d’una part del projecte, i té per objecte analitzar els Na2SiO3 modificats, el hidròxid de magnesi (Mg(OH)2) i el hidròxid de calci (Ca(OH)2) per veure si poden actuar com a substituts del NaOH. Cal intentar aconseguir valors de blancor similars als assolits amb el blanqueig estàndard i millorar substancialment la qualitat de les aigües. Segons el centre de recerca es pot considerar una millora projectable a nivell industrial una reducció de la DQO i de la demanda catiònica a partir d’un 10% a nivell experimental. La pasta que es blanqueja és TMP verge. Els resultats obtinguts a nivell de blancor també poden ser considerats aplicables en paper recuperat, prèviament destintat, provenint d’aquest tipus de pasta ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0

Localització