Disseny i desenvolupament d'un sistema per la identificació de compradors en processos de subhasta mitjançant IR