Consolidar l' accés obert i l' ús dels repositoris

Share
Presentació on s'esmenten diferents lleis i accions per afavorir l' accés obert a la producció científica del personal investigador de la Universitat. Es fa referència a l' entrada en vigor al 2011 de la "Ley de la Ciencia, la Tecnologia y la Innovación", on l'article 32 està dedicat a l' accés obert a la producció científica; al 7è programa marc d’ajudes europees, on l' article 39 dels acords de la subvenció inclou el requeriment de dipositar els articles d’investigació revisats per parells o manuscrits finals en un repositori per part dels investigadors i al futur programa de finançament de la investigació i la innovació a la UE, Horizonte 2020, on l’accés obert a les publicacions científiques estarà recollit en un principi general. També es fa referència a la política d'accés obert a publicacions acordada i aprovada al Consell de Govern de la UdG el 21 de desembre de 2011 i que promou publicar la producció científica i acadèmica de la institució en el seu repositori institucional i finalment es parla dels projectes en què participa la Biblioteca UdG a nivell d' Universitat, CBUC i REBIUN ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0