Posta a punt d'una planta pilot de bescanvi iònic per a tractament d'aigües amb finalitats didàctiques