Estudi per a la determinació de la composició òptima d'una barreja de pastes per a la fabricació de paper tripa industrial

Jaume Sureda, Isabel
Share
El creixent ritme d’exportacions del Brasil, fa que la demanda de papers d’embalatge s’incrementi constantment. El material més utilitzat per al transport són les caixes de cartró ondulat (OCC). Aquestes caixes, quan se’ls acaba la vida útil, són recuperades per a fabricar nou cartró ondulat. El paper de diari, que un cop llegit es converteix en un residu, no s’acostuma a utilitzar per a la fabricació de nous productes paperers, tot i estar fabricat amb fibres de qualitat elevada. Amb la utilització d’aquests materials com a alternativa es disminueix la demanda de fibres verges com és el pi, que al Brasil, es troba en una situació crítica a causa de la mala gestió de les plantacions. Cal dir que la part pràctica de l’estudi, que consisteix bàsicament en treball de laboratori, ha estat realitzada al Brasil, d’on provenen també les matèries primeres utilitzades. Per aquest motiu, el context de l’estudi està centrat en el mercat, en les necessitats i en la realitat d’aquest país. Aquest projecte té com a objectiu determinar la composició òptima d’una barreja de pastes de pi, sisal, retalls i paper de diari, per a la fabricació de paper tripa industrial. Aquest paper és el que es col•loca, ondulat, enmig de les capes externes del cartró multicapa ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0

Localització