Sistema d'avaluació de l'impacte organitzatiu i sobre les condicions de seguretat i salut en el treball per l'aplicació de la normativa REACH

Pino Burguillos, David
Share
L’aparició de la nova normativa sobre productes químics de l’Unió Europea, anomenada REACH ( Registration, Evaluation, Authorization and restriction of Chemicals) i recollida en el reglament (CE) nº1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de desembre de 2006, suposa un canvi en la forma d’actuació respecte a la manipulació de productes químics per part de fabricants, d’importadors, de distribuïdors i de consumidors finals. Aquesta nova normativa de caràcter europeu es caracteritza per la seva complexitat i per la seva incidència sobre diferents sectors socials, per això dintre de l’estudi s’han definit els següents objectius: Un primer objectiu d’aquest estudi serà exposar la nova normativa d’abast europeu sobre productes químics REACH (Registration, Evaluation, Authorization and restriction of Chemicals), que ha entrat en vigor el juliol de 2007. _ _ Un segon objectiu consistirà en avaluar l’acció o impacte que podria causar la implantació de la normativa sobre les indústries químiques i el seu entorn, tant a nivell de negoci, com a nivell personal. Finalment es definirà una petita empresa fabricant de productes químics a partir de la qual es veuran els impactes que causarà l’aplicació de la nova normativa REACH. Aquest estudi pretén ajudar a quantificar els possibles impactes que puguin sorgir a partir de l’entrada en vigor de la nova normativa sobre productes químics. Aquests impactes poden influir sobre la salut dels treballadors, sobre el medi ambient i també sobre l’economia, tant a nivell local com a nivell internacional. Per poder aconseguir establir els impactes, serà necessari en primer lloc tenir un bon coneixement tant de les lleis químiques actuals, com de les que aniran sorgint successivament, com la nova normativa REACH. D’altra banda, també serà necessari veure els possibles impactes que podrien afectar a una petita empresa química, per poder, si és necessari, extrapolar els resultats per a empreses del mateix tipus influenciades també per la normativa REACH. Així doncs, aquest estudi servirà de guia d’iniciació per aquells empresaris i/o persones relacionades amb el món de la química a nivell industrial, que vulguin començar a determinar el grau en que es veuran afectats per la nova normativa. L’impacte que causarà la nova normativa s’analitzarà a partir d’una empresa virtual dedicada a la fabricació d’adhesius situada a la provincia de Girona. Els impactes es centraran en dos productes, una cola produïda en grans quantitats, però sense gaires implicacions pel medi ambient ni per la seguretat de les persones, i una altra que es produeix en quantitats més reduïdes però que inclou substàncies perilloses pel medi ambient i per les persones A partir de l’anàlisi dels diferents impactes (pel medi aquàtic, pel sòl, per l’atmosfera, i per la seguretat de les persones al lloc de treball), s’han realitzat unes matrius d’impacte que ajudaran a determinar l’impacte econòmic que causarà la normativa sobre l’empresa en qüestió ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0