La convivència escolar a primària: anàlisi de les dificultats de convivència i identificació de les iniciatives de millora als centres escolars de primària de Catalunya