Projecte d’una explotació de boví de llet a la finca “Mas el Folcs” de Malla (Osona)

Localització