Disseny de l'ampliació de l'abastament d'aigua a la ciutat de Banyoles

Localització