Influència de la dinàmica de la màquina d’electroerosió en la fabricació de micro-cavitats