Disseny, automatització i telecontrol d'una EBAR

Simó Elias, Oscar
Compartir
Per tal de poder recollir part de les aigües residuals de la població de Llafranc i fer-les arribar a la depuradora d’aigües residuals (EDAR) de Palamós, és necessari impulsarla. Amb aquesta millora, s’aconseguirà assegurar la impulsió de les aigües residuals de Llafranc tenint en compte les necessitats actuals i futures. S’evitarà l’abocament d’aigües residuals a la riera i mar tal i com està passant actualment amb l’EBAR original ja que no es correspon el cabal de disseny inicial amb el cabal actual. També es garanteix la impulsió de la majoria d’aigües pluvials degut a que no està separada la xarxa d’aigües residuals de la xarxa d’aigües pluvials. A més es garanteix un millor funcionament en els equips degut a la instal•lació d’equips adequats a les tecnologies actuals, poden controlar tot el sistema correctament. L’automatització de l’EBAR permetrà reduir el temps de manteniment i neteja de les instal•lacions, i reduir el nombre d’avaries de les instal•lacions. A més es reduirà el risc d’abocaments incontrolats per la instal•lació d’un sistema de telecontrol que permetrà assabentar automàticament de qualsevol anomalia a la persona responsable de mantenir i garantir el funcionament de les instal•lacions. En cas de fallada del subministrament elèctric, es pot garantir durant un cert temps el funcionament de l’EBAR degut a la instal•lació d’un grup electrogen, tenint més marge de maniobra en cas d’una incidència ​
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0

Localització