El comportament del turisme en una destinació de litoral dins una conjuntura de crisi econòmica