Anàlisi tèrmica de l’obtenció d’òxids de bari a partir de precursors moleculars

Valverde Díaz, Cristina
Share
Aquest projecte, que col•labora amb el Grup de Recerca en Materials i termodinàmica, tractarà de com obtenir òxids de bari purs per incloure en la matriu del superconductor YBCO a partir de diversos precursors moleculars tals com l’acetat de bari, el propionat de bari i l’etil hexaonat de bari. La dificultat rau en la descomposició tèrmica d’aquests precursors a òxid, ja que solen descompondre’s a carbonat. L’estudi consistirà en cercar les condicions que evitin la formació de carbonat i per tant afavoreixin l’obtenció de l’òxid. L’estudi es realitza fent ús de les tècniques d’anàlisi tèrmica tals com la termogravimetria i l’anàlisi tèrmica diferencial. A posteriori, també hem utilitzat la difracció de Raigs-X que ens permetrà analitzar el residu sòlid resultat de la descomposició i per tant saber quin compost tenim, si òxid o carbonat. Tot i això, cal tenir en compte que aquesta tècnica s’ha d’aplicar en finalitzar l’anàlisi tèrmica ja que sinó l’òxid que es forma reacciona amb el CO2 de l’atmosfera amb molta facilitat i aleshores s’observa només carbonat en el resultat ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0

Localització