Disseny d’un muntatge experimental per les practiques de Resistència de materials

Mayol Conde, Víctor
Share
Degut a l’augment del nombre de classes i d’alumnes en l’Àrea de Mecànica de Medis Continus i Teoria d’Estructures (MMCTE), s’ha fet necessari la reestructuració i ocupació de nous espais per la realització de les pràctiques de Resistència de materials. Per tal de realitzar les pràctiques al nou laboratori de Resistència de materials, cal redissenyar les pràctiques referents a Allargaments longitudinals en bigues sotmeses a compressió i tracció simple i la referent a la Deformada d’una biga biarticulada amb voladís. El disseny de les noves pràctiques ha de complir les condicions exigides pel client. A més, els muntatges de cada pràctica han d’anar muntats sobre un pòrtic adquirit recientment per l’Àrea de Mecànica de Medis Continus i Teoria d’Estructures (MMCTE) que actuaran de bancada. La pràctica relacionada amb Allargaments longitudinals en barres sotmeses a compressió i tracció simple consta d’un muntatge experimental (Muntatge 1) i un guió de pràctiques per l’alumnat i professorat docent La pràctica relacionada amb la Deformada d’una biga biarticulada amb voladís consta d’un muntatge experimental (Muntatge 2) i un guió de pràctiques per l’alumnat i professorat docent. Les dos pràctiques permeten comparar els valors obtinguts experimentalment de cada muntatge amb uns resultats teòrics i d’aquesta manera validar l’èxit de cada muntatge ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0

Localització