Producció i anàlisi estructural d’aliatges magnètics amb memòria de forma