Avaluació del paradigma d'agents en la gestió d'un sistema complex d'aigües residuals