MSSPACC: Sistema d'execució paral·lela d'aplicacions amb especulació sobre entorns distribuïts