Purificació, caracterització i clonatge de la ribonucleasa de pàncreas humà

Share
The answer to whether or not, human pancreatic ribonuclease may have a diagnostic value as a serum marker of pancreatic disease, depend upon the specific detection of ribonucleases originated in pancreas amogn those coexisting in serum. From our point of view, two approaches would be necessary. On one hand the characterization of the carbohydrate component of the human pancreatic ribonuclease because glycosylation is organ-specific. On the other hand, obtain monoclonal antibodies in order to specifically recognize the secretory -typeribonuclease in serum. The purification system that has been established consists of two chromatographic steps using HPLC. The first, an exchange cromatography, allows for a partial purification of ribonuclease component. The second, a reversed-phase chromatography, resolves chromatographically the human pancreatic ribonuclease heterogeneity into different fractions ​
​ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.