Heterogeneïtat pigmentària en bacteris fotosintètics verds: fisiologia i significació ecològica