Recerca amb perspectiva de gènere

Gorini, Carles
Share
A la UdG es du a terme el programa Tots Iguals, que assumeix el compromís d’introduir la igualtat d’oportunitats i una perspectiva de gènere de forma transversal a totes les àrees de treball, estudi, docència i recerca de la Universitat. Però la situació socioeconòmica actual pot posar pals a les rodes de la igualtat ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution (by) Creative Commons by3.0