Els professors Havel i Steiner s’incorporen, com a doctors honoris causa, a la Universitat de Girona