Desenvolupament d´un mètode per a la determinació de la fitotoxicitat de pèptids antimicrobians