Disseny i fabricació d’un dispositiu per resoldre la inestabilitat del lligament escafolunar