Moléculas séricas relacionadas con la fisiopatología del adenocarcinoma pancreático como posibles marcadores tumorales

Share
Serum levels of several molecules associated to pancreatic adenocarcinoma (PDAC) pathophysiology are evaluated in this work, in order to determine their diagnostic value, distinguishing between PDAC patients and healthy controls (HC), different gastrointestinal tumours (GIT) and chronic pancreatitis (CP). Plasma mRNA levels in plasma of sialyltransferases (ST3Gal III and ST3Gal IV) could differentiate between HC and PDAC. Moreover, lower levels of ST3Gal III in early stages of PDAC compared to PDAC advanced stages were reported. The Glasgow Prognostic Score (GPS), inflammatory response quantification, differentiated between all the study groups. IGF-1 levels were lower in neoplasic groups of patient vs HC and CP. We assessed the diagnostic capacity of different markers alone or in combination and compared with that of CA 19.9. The best diagnostic capacity was found combining CEA, CA 19.9 and IGF-1 compared with CA 19.9 and it could be useful to distinguish PDAC from CP. ​
​ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.