Ciència, sapiència i curiositat (de sant Bernat a Eiximenis)