El poeta com a personatge literari: Neidhart i Wolfram von Eschenbach a la literatura medieval alemanya