Diagnosi i propostes de millora dels trams urbans dels rius de la ciutat de Girona

Localització