Naturalització d’estanys artificials a zones urbanes a tavés de plantes macròfites aquàtiques

Localització