Projecte educatiu: les habilitats comunicatives, una eina bàsica per a la vida en societat