Visualitzant Doctorat en Tecnologíes de la Informació i Enginyeria Elèctrica per matèria "Intel%C2%B7lig%C3%A8ncia artificial distribu%C3%AFda"