Visualitzant Doctorat en Tecnologíes de la Informació i Enginyeria Elèctrica per matèria "Agents intel%C2%B7ligents (Programari)"