Nucleophilic Aryl Fluorination and Aryl Halide Exchange Mediated by a CuI/CuIII Catalytic Cycle

Text Complet
Nucleophilic-Aryl.pdf embargoed access
Sol·licita còpia a l'autor de l'article
En omplir aquest formulari esteu demanant una còpia de l'article dipositat al repositori institucional (DUGiDocs) al seu autor o a l'autor principal de l'article. Serà el mateix autor qui decideixi lliurar una còpia del document a qui ho sol•liciti si ho creu convenient. En tot cas, la Biblioteca de la UdG no intervé en aquest procés ja que no està autoritzada a facilitar articles quan aquests són d'accés restringit.
Compartir
Copper-catalyzed halide exchange reactions under very mild reaction conditions are described for the first time using a family of model aryl halide substrates. All combinations of halide exchange (I, Br, Cl, F) are observed using catalytic amounts of CuI. Strikingly, quantitative fluorination of aryl–X substrates is also achieved catalytically at room temperature, using common F– sources, via the intermediacy of aryl–CuIII–X species. Experimental and computational data support a redox CuI/CuIII catalytic cycle involving aryl–X oxidative addition at the CuI center, followed by halide exchange and reductive elimination steps. Additionally, defluorination of the aryl–F model system can be also achieved with CuI at room temperature operating under a CuI/CuIII redox pai ​
​Tots els drets reservats