Joves, marginalitat urbana i territori a Salt: hipòtesis i punts de partida

Localització