Aplicació de gestió i entorn web per a una empresa de treballs ambientals