Disseny d’un electro-filtre a pressió a escala de laboratori per filtrar suspensions sòlid-líquid