Projecte executiu d’instal.lacions d’un CEIP

Localització