La representació del "Gran Dia de Girona" en el setge de 1809 durant el Vuit-cents